Faalangst en faalangstreductietraining 

Faalangst en faalangstreductietraining 

Faalangst 

Veel leerlingen zijn bang om bij een belangrijke taak te falen. Deze angst om te falen stimuleert de ene leerling tot beter presteren, maar werkt bij de ander verlammend.  

Naar schatting lijdt één op de tien leerlingen aan een ernstigere vorm van faalangst. Deze leerlingen halen slechte cijfers omdat ze bang zijn. Bang om te mislukken, bang om niet aan de verwachtingen te voldoen die ouders, leerkrachten of zijzelf vooropstellen. Ze hebben hoofdpijn, maagkrampen of hartkloppingen. Ze hyperventileren, hebben last van slapeloosheid of zijn overgevoelig en tijdens een proefwerk komen klachten als zweten en trillen voor.  

Als je faalangst hebt, presteer je onder je mogelijkheden. Je bent bij elke taak vooraf al bang die niet tot een goed einde te kunnen brengen. Tijdens de test pieker je over mislukken en de gevolgen ervan waardoor de concentratie vermindert. 
 

Faalangstreductietraining 

Het is lastig om faalangst te hebben. Gelukkig kan er wat aan gedaan worden. Trevianum organiseert een aantal speciale bijeenkomsten waarin een groep eersteklassers onder leiding van een docent bij elkaar komt.  

Tijdens die bijeenkomsten gaan leerlingen samen met elkaar werken aan gedachten en gevoelens die faalangst oproepen. Het doel van deze training is om beter met die gedachten en gevoelens te kunnen omgaan en om negatieve faalangst om te zetten in positieve faalangst. Deze cursus noemen we ‘faalangstreductietraining’.  

De training bestaat uit tien lessen waarin de volgende zaken aan de orde komen: 

  • kennismaking, 
  • ontspannings- en concentratieoefeningen, 
  • herkenning van soorten faalangst, 
  • weerbaarheidsoefeningen. 

Examenvreestraining 

Leerlingen in het examenjaar die daarvoor in aanmerking komen, kunnen deelnemen aan een training examenvrees om te leren hoe ze met de spanning om kunnen gaan. 

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2024