Kosten leermiddelen

Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage

Algemeen

Als uw kind naar de middelbare school gaat, heeft het boeken nodig en andere (les)materialen
De school zorgt voor de schoolboeken en geeft deze in bruikleen aan de leerling
De overige (les)materialen zijn niet gratis. Ouder(s)/verzorger(s) moet(en) deze zelf aanschaffen. Te denken valt hierbij aan schrijfmateriaal, woordenboeken, atlas, sportkleding en rekenmachine

Trevianum kent een groot aanbod aan activiteiten en excursies, zoals het brugklaskamp, dagexcursies, het Poetebal, projecten tijdens de projectweken, het Gala enzovoorts. Dit aanbod is verdeeld over alle schooljaren. Daarnaast bestaat nog de mogelijkheid om deel te nemen aan stromen, Cambridge Engels, Dele Spaans of sportprogramma’s van de Topsport Talentschool (TTS)

Per leerjaar werd tot nu toe een bedrag in rekening gebracht voor deelname aan die activiteiten, excursies en projecten. Daarnaast gold een algemene vrijwillige bijdrage

Vanaf schooljaar 2021-2022 werken wij met een systeem van één bedrag als vrijwillige ouderbijdrage voor alle activiteiten, projecten en excursies. Die vrijwillige bijdrage bedraagt € 50. Ouders krijgen dus geen aparte rekening meer voor brugklaskamp, Poetebal, projecten enzovoorts. Daarbij kan gekozen worden voor een eenmalige betaling of voor een betaling in vijf termijnen

Voor de stromen, Cambridge Engels (onderbouw en bovenbouw), Dele Spaans (bovenbouw) en de sportprogramma’s van Topsport Talentschool (TTS) wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 75 per jaar. Ook hier kan gekozen worden voor een eenmalige betaling of voor een betaling in vijf termijnen.

Bijdragen 

Vrijwillige ouderbijdrage (voor activiteiten, projecten en excursies) € 50,00
Vrijwillige ouderbijdrage voor stromen, Cambridge Engels, Dele Spaans en TTS € 75,00
Huur garderobekastje/kluisje € 10,00
Tekendoos (indien besteld) € 41,25
Borg boekenfonds (eenmalig eerste leerjaar op school) € 75,00

Het totaalbedrag van deze bijdragen kan in vijf termijnen worden betaald.

De samenstelling en hoogte van deze bijdragen zijn vastgesteld met instemming van de medezeggenschapsraad. De bedragen worden na de start van het schooljaar in rekening gebracht middels een factuur.

De ouderbijdrage is zoals aangegeven vrijwillig, u kunt er dus als ouder(s)/verzorger(s) voor kiezen of u de bijdrage wel of niet betaalt. Ook als u geen vrijwillige ouderbijdrage betaalt, wordt uw kind niet uitgesloten van deelname aan activiteiten of programma’s die door Trevianum worden georganiseerd.

Het kan wel zijn dat bepaalde activiteiten niet door kunnen gaan, omdat dit afhankelijk is van de hoogte van het geïnde bedrag. Dat geldt zeker voor de buitenlandse reizen.

Buitenlandse reizen

Op havo-4, atheneum-4 en gymnasium-5 kunnen de leerlingen deelnemen aan een buitenlandse reis. De kosten voor de buitenlandse reis zijn afhankelijk van de keuze en variëren van € 550 tot € 865.
Om de betaling te spreiden, is een spaarsysteem ingericht. Vanaf klas 2 wordt hiermee gestart.

Leerlingen die deelnemen aan de Sportstroom wordt in de derde klas de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een skireis in januari van het schooljaar. De kosten bedragen ongeveer € 475.-

Voordelig met bus of trein naar Trevianum!

Voor leerlingen en werknemers van Trevianum biedt Arriva 10% korting aan op het reguliere tarief voor het Sterabonnement (bus) of het Arriva Traject Vrij-abonnement (trein).

Aanmelding en meer informatie vindt u op www.arriva.nl/trevianum.

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2024