(school)examens

Schoolexamens en centraal schriftelijk examen

Het eindexamen is verdeeld in twee onderdelen: het schoolexamen en het centraal schriftelijk examen. Het schoolexamen bestaat uit PTA’s en praktische opdrachten. De eerste PTA’s worden gegeven in de laatste proefwerkweek op ath-5. Het examenjaar begint dus al in de vijfde klas!

Verder zijn er drie PTA-rondes op ath-6. In het schooljaar 2023-2024 zijn dat:
PTA-ronde 1 5 t/m 13 oktober 2023,
PTA-ronde 2 11 t/m 20 december 2023,
PTA-ronde 3 11 maart t/m 26 maart 2024.

Atheneum cohort 2021

Leerlingen die in 2021-2022 op ath-4 zijn gestart en in 2023-2024 eindexamen doen, vinden hier informatie over stofomschrijving van de PTA’s en het examenreglement:

Atheneum cohort 2022

Leerlingen die in 2022-2023 op ath-4 zijn gestart en in 2024-2025 eindexamen doen, vinden hier informatie over stofomschrijving van de PTA’s en het examenreglement:

Atheneum cohort 2023

Leerlingen die in 2023-2024 op ath-4 zijn gestart en in 2025-2026 eindexamen doen, vinden hier informatie over stofomschrijving van de PTA’s en het examenreglement:

Examendata en mededelingen

De centrale examens worden afgenomen in de periode van:
Tijdvak I:   14 mei - 28 mei 2024,
Tijdvak II:  18 juni - 25 juni 2024. 

Profielwerkstuk

Het profielwerkstuk is een praktische opdracht (onderdeel van het schoolexamen) voor leerlingen in de bovenbouw, die als een soort 'meesterproef' geldt. Leerlingen moeten een uitgebreid werkstuk maken over een onderwerp uit hun gekozen profiel. Een leerling van havo of vwo moet zo’n tachtig uur aan het profielwerkstuk werken.

Het cijfer voor het profielwerkstuk telt mee voor de examenuitslag. Het profielwerkstuk wordt met het cijfer voor maatschappijleer als onderdeel van het combinatiecijfer meegeteld.

Profielwerkstukken van hoog niveau kunnen voorgedragen worden voor de jaarlijkse Trevianum-prijs.

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2024