Klachtenregeling

Klachtenregeling

Op elke school kan iets mis gaan, iets fout lopen. Als leerling of ouder kun je/kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken of gedragingen op school. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel, schoolleiding en uiteindelijk ook het bevoegd gezag op een juiste wijze kunnen worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze klachtenregeling.  

Een schema voor het bespreken van klachten vindt u hier.  

Meer informatie over de klachtenregeling vindt u hier

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2023