Loopbaanoriëntatie en
-begeleiding (LOB) 

Studie- en loopbaankeuzes Atheneum

LOB staat voor Loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Het omvat het geheel aan activiteiten voor jou als scholier om tot onderbouwde en dus verantwoorde loopbaankeuzes te komen.
Je maakt veel keuzes in je school-, studie- en arbeidsloopbaan. In je schoolloopbaan krijg je hulp van loopbaanbegeleiders/decanen, docenten en mentoren.

Loopbaanbegeleiders/schooldecanen van Trevianum Scholengroep
Deze begeleiders onderzoeken motivatie, leercapaciteiten, leerstrategieën, persoonskenmerken en hebben kennis van de studie- en arbeidsmarkt.
Je kunt ze bereiken op telefoonnummer 046-4206912 en via onderstaande mailadressen.
Dhr. P. Smit                p.smit@trevianum.nl
Mevr. L. van Drunen l.drunen@trevianum.nl

Klassikale begeleiding
De loopbaanbegeleiders verzorgen een aantal mentorlessen per jaar.

Groepsgewijze begeleiding
In workshops geeft de loopbaanbegeleider specifiekere begeleiding aan groepen scholieren over onder andere vakken- of studiekeuze, tussenjaren of studeren in het buitenland, leervaardigheden, studiestrategieën of duale loopbaanbegeleiding voor student-atleten.

Individuele begeleiding
Een individuele afspraak is altijd mogelijk. Kom langs voor korte adviezen, begeleiding in allerlei trajecten of andere gesprekken, zodat je steeds beter antwoorden vindt op alle vragen die je hebt. Afspraken kun je rechtstreeks met de loopbaanbegeleiders maken en anders via mevrouw Anita Maijenburg of de medewerkers aan de recepties/balies.

Mentor en docenten
De mentor is de eerste die je helpt door individuele en klassikale voortgangsgesprekken te voeren. De docenten kunnen vertellen over hoe hun vak aansluit bij studies en beroepen. Alle schoolvakken hebben nut en waarde in jouw keuzeproces.

Ouder(s)/verzorger(s)
Deze kennen jou het best en zullen je ook begeleiden en adviseren. Vertel hun daarom alles wat je leert over vakken-, studie- en loopbaankeuzes.

LOB-programma
Behalve hulpvaardige mensen in en buiten de school bestaat is er een begeleidingsprogramma. Dat staat per klas uitgewerkt.

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2024