Stromen

Stromen

Artistroom | Muzestroom | Sportstroom, voetbalstroom en Topsport | Lifescience-stroomInschrijfformulier

Een aantal klassen in de onderbouw is georganiseerd rond een thema waar sommige leerlingen helemaal voor "gaan". Fascinatie noemen we dat met een mooi woord. Als een leerling helemaal gegrepen is door een bepaald onderwerp waar ook in het onderwijs aandacht aan besteed kan worden dan maakt dat het leren een stuk makkelijker. Naast de dingen die je moet doen, woordjes leren, sommen oplossen en huiswerk maken, kun je op school ook je hobby of fascinatie kwijt. Leuk en nuttig worden zo gecombineerd. En dat maakt het net allemaal anders.

Artistroom en muzestroom

Trevianum biedt leerlingen met een bovengemiddelde interesse voor beeldende of muzische vakken toegang tot de artistroom of muzestroom . In speciale onderbouwklassen wordt extra nadruk gelegd op beeldende vorming, muziek, muziekbeoefening en kunstbeschouwing. De artistroom is bedoeld voor creatief getalenteerde jongeren die zich willen verdiepen in beeldende vorming (tekenen, handvaardigheid, fotografie) of voor muziek in de muzestroom. Leerlingen met brede belangstelling voor muziek of kunst, kunnen zich aanmelden voor een eerste klas waar wekelijks één uur extra arti of muze gegeven wordt. De beeldende en muzische vakken voor deelnemers aan de stroom worden op een hoger niveau gegeven dan bij andere klassen.

Meer info? Kom naar onze open dag of informatie avonden met proeflessen

Er zal een voorlichting georganiseerd worden over deze twee stromen. Er zal dan gelegenheid zijn om kennis te maken met het programma dat volgend jaar aangeboden wordt - workshops, excursies, inhoud van extra lessen. 

Deelnamenormen

Voor arti:

  • aantoonbare brede belangstelling voor beeldende vorming

Voor muze:

  • voldoende basiskennis muziek (instrumentaal, vocaal, muziektheoretisch) 
  • bereidheid om bij extra evenementen (o.a. jubilea en uitvoeringen in schoolverband bij speciale gelegenheden e.d.) een actieve bijdrage te leveren (bijvoorbeeld decorbouw of deelname Trevianum Musiceert)

Voorzieningen in Artistroom of muzestroom

Trevianum biedt in de arti- of muzestroom:

  • uitstekende ateliers voor beeldende vorming of hoogwaardig ingerichte muzieklokalen
  • enkele malen per jaar deelname aan workshops, museum- en theaterbezoek
  • een extra uur beeldende vakken / muziek per week 

De artistroom en muzestroom wordt gegeven in de onderbouw. Deelname aan de cultuurstroom geschiedt ten minste voor één schooljaar. Men kan ook in het 2e jaar instromen. Na het tweede leerjaar kan tekenen, handvaardigheid of muziek als keuzevak gekozen worden.

Aanmelding en selectie

Mocht de belangstelling groter zijn dan het beschikbare aantal plaatsen, dan zal een selectieprocedure gevolgd worden. De aanmeldingen dienen uiterlijk 31 maart binnen te zijn. Alleen leerlingen die bij de informatiebijeenkomst aanwezig zijn geweest kunnen zich inschrijven voor deelname aan de cultuurstroom.

terug naar boven

Sportstroom, voetbalstroom en Topsport Talentschool

Alles over de sportfaciliteiten op Trevianum kunt u hier vinden.

terug naar boven

Lifescience-stroom

Trevianum biedt leerlingen met een bovengemiddelde interesse voor natuur, wetenschap, ICT en techniek de Lifescience-stroom. Leerlingen in de Lifescience-stroom krijgen probleemgestuurde en vakoverstijgende vragen en opdrachten voorgelegd waarin zelf ontdekkend leren en de fascinatie voor hoe dingen werken en ontstaan en milieuvraagstukken centraal staan. Je eigen ideeën mogen uitwerken om tot een uitdagende oplossing te komen.

Meer info? Kom naar onze open dag of informatie avonden met proeflessen

Er zal een voorlichting georganiseerd worden over de Lifescience-stroom. Er zal via een presentatie kennis gemaakt worden met het programma dat volgend jaar aangeboden wordt. Tevens wordt via de zelf ontdekkende wijze een workshop gegeven voor leerling.

Deelnamenormen:

  • aantoonbare brede belangstelling voor lifescience,
  • bereid zijn om samen aan een project te werken,
  • bereid zijn problemen te onderzoeken en op te lossen,
  • open staan voor uitdagingen.

terug naar boven

Aanmelding

De aanmeldingen dienen uiterlijk 31 maart binnen te zijn.

Aanmelden voor een stroom kan hier.

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2024