Verlof

Bijzonder verlof 

Informatie over het aanvragen van verlof (wegens familieomstandigheden e.d.), vindt u hier

Een formulier voor het aanvragen van verlof (wegens familieomstandigheden e.d.), vindt u hier

Verlofaanvragen voor een consult kunnen telefonisch gebeuren bij de teamleider of schriftelijk worden ingediend via het daartoe bestemde formulier. Dat vindt u hier.

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2024