Telefoonbeleid Trevianum Vanaf 1 januari 2024

Trevianum scherpt het huidige telefoonbeleid aan, maar weert de telefoon niet. Dit beleid geldt tot einde schooljaar 2023/2024 en evalueren we in juni. Als de overheid in de tussentijd met een wettelijke verplichting zou komen, volgen we die uiteraard op. Dit beleid is tot stand gekomen na uitgebreide bevraging van leerlingen, personeel en ouders.
Gedurende het verblijf in de school:

  1. mogen de leerlingen een mobiele telefoon/smartwatch bij zich hebben;
  2. zijn de leerlingen zelf verantwoordelijk voor het veilig opbergen en het beheer van hun mobiele telefoon/smartwatch;
  3. schakelen de leerlingen het geluid (voor telefonische oproepen, muziek, games etc.) van hun mobiele telefoon/smartwatch uit;
  4. is het niet toegestaan foto’s te maken of te filmen.

Tijdens de lessen:

  1. zijn de mobiele telefoons door de leerlingen opgeborgen in het kluisje, of worden ze bij het betreden van elk lokaal uitgezet en in de telefoontas opgeborgen;
  2. worden de mobiele telefoons niet gebruikt, tenzij de lesgevende docent/begeleider daarom vraagt.

Tijdens toetsen:

(Smartwatches en mobiele telefoons zijn informatiedragers en om die reden verboden.)

  1. zijn de smartwatches verboden en dus opgebogen in het kluisje;
  2. zijn de mobiele telefoons opgeborgen in het kluisje of uitgezet en opgeborgen in de telefoontas.

Sancties

Overtreding van deze regels leidt tot straf van de docent. Bij herhaling wordt het steunpunt ingeschakeld.
Overtreding van de regels tijdens reguliere toetsen leidt tot het toekennen van het cijfer 1. Bij (school)examens zal melding geschieden bij de examencommissie. In veel gevallen wordt door haar het cijfer 1 toegekend.

Aansprakelijkheid

De school gaat ervan uit dat de telefoon thuis is of in het kluisje. Als je de telefoon meeneemt in het gebouw is dat toegestaan conform het telefoonbeleid. Het is niettemin van belang te benadrukken dat de school geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies/schade/diefstal.

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2024