Breed vakkenaanbod

Breed vakkenaanbod 

Bij de profiel- en vakkenkeuze voor de bovenbouw heb je op Trevianum de luxe dat je uit heel veel vakken kunt kiezen.
Naast de ‘gewone’ vakken waar je in de onderbouw al mee kennis hebt kunnen maken, kun je kiezen uit een breed aanbod:

  • bedrijfseconomie, 
  • bsm (bewegen, sport en maatschappij),
  • filosofie,
  • informatica,
  • kunst beeldend,
  • muziek, 
  • nl&t (natuur, leven en technologie),
  • Spaans,
  • wiskunde D.  
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2023